مسابقه ضیافت او

مسابقه ضیافت او
 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوادگی:*
  2
 • شغل:*
  3
 • شماره تماس:*
  4
 • 1-علّت التزام و تمکین به قانون و اطاعت احکام در دین اسلام چیست؟
  5
 • *
  الف – ترس از خدا
  ب- روش قانون گذاري اسلام
  ج- پاسخ به ندای الهی
  د- همه موارد
  6
 • 2- خطاب " یا ایها الذینَ آمَنوُا " در بر گیرنده کدام مفهوم است؟
  7
 • *
  الف – توجه به ایمان و عقیده
  ب- عمل به مقتضاي ایمان به خدا و پیامبر (ص)
  ج- یادآوري شرافت مؤمن
  د- همه موارد
  8
 • 3-هر کجا "عامل ایمان" وجود یابد ...
  9
 • *
  الف- مردم رستگار می شوند
  ب- متن قانون اجرا می شود
  ج- نشانه وحدت امت اسلامی است
  د- دافع شر و دشمنی است
  10
 • 4-منظور از جمله" كَما كُتِبَ علی الذیِنَ مِن َ قبْلِکم" چیست؟
  11
 • *
  الف – روزه در ادیان و شرایع گذشته فرض واجب بوده است
  ب- مؤمنان گوش به فرمان خداي شان سپرده اند
  ج- مسلمانان اعم از مکلّف و غیرمکلّف، معذور و غیرمعذور براي اطاعت خدا روزه می گیرند
  د- از نشانه ها و شواهد استحکام دین، توجه قلبی مومنان می باشد
  12
 • 5-بر حسب خطبه شریفه "رمضانیه":
  13
 • *
  الف- همواره بنده خدا باش تا آزاد باشی؛ و از نفس اماره بگریز تا بزرگی یابی
  ب- مبادا از رحمت خدا مأیوس و نا امید شوید
  ج- در ماه رمضان از مرگ و عاقبت این جهان و زندگی مادي و عوالم بعد از مرگ و قیامت و حشر و نشر بسیار یاد کنید
  د- قرائت یک آیه در ماه رمضان، اجر ختم قرآن در ماه هاي دیگر را دارد
  14
 • 6-کدام دعا معارف اسلام، عقاید حقیقی ، حمد و سپاس خدا ، کیفیت صلوات و عرض ادب به محضر پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین را می آموزد؟
  15
 • *
  الف – دعای ابی حمزه ثمالی
  ب- دعای مجیر
  ج- دعای جوشن کبیر
  د- دعای افتتاح
  16
 • 7-جمله¬اي که از آن" فضیلت تقوا و نقش آن در سازندگی شخصیت مسلمان معلوم می شود"، کدام است؟
  17
 • *
  الف – لعلکم تتقون
  ب- فان لمَ تفَعلوُا وَلنَ تفَعَلوُا
  ج- فمَن شَهِدَ مِنکم...
  د- يا ايها الذيِنَ آمَنوُا
  18
 • 8-کسی که روزي از ماه رمضان را (بدون عذر) افطار کند ...
  19
 • *
  الف – روح ایمان از او بیرون خواهد رفت
  ب- رستگار نخواهد شد
  ج- به دشمنی با خدا برخاسته
  د- همه موارد
  20
 • 9-یکی از فواید تربیتی روزه........................ است.
  21
 • *
  الف – ترس از خدا
  ب- توجه به نماز و دعا
  ج- پرورش وجدان
  د- کاربست تعالیم الهی
  22
 • 10-از جمله برنامه هاي آزادي بخش اسلام ..... است.
  23
 • *
  الف – رهایی از هوای نفس
  ب- روزه
  ج- آزادي غلامان و افراد در بند
  د- رهایی از تعلقات دنیایی
  24
 • 11-منظور از آیه شریفه" وَ لقَدَ عَثنا فی کل امةٍ رَسوَلًا انِ اعبدُُواالله َوَاجتَبِوُا الطاغوُتَ " چسیت؟
  25
 • *
  الف – پرستش خداوند و اجتناب از طاغوت
  ب- گرفتن روزه
  ج- آزادي انسان
  د- پیروی از پیامبران
  26
 • 12-این عبارت از کدامیک از ائمه می باشد " هرگاه بر کسی پیشامد سختی فرود آمد، پس باید روزه بگیرد"
  27
 • *
  الف – امام علی (ع)
  ب- امام باقر (ع)
  ج- امام صادق (ع)
  د- امام جواد (ع)
  28
 • 13-روزه در قرآن کریم به چه تعبیر شده است؟
  29
 • *
  الف – تواضع
  ب- صبر
  ج- تقوا
  د-پارسایی
  30
 • 14-اثر ........... ندامت و پشیمانی از گناه است و ندامت از گناه در................. کافی است.
  31
 • *
  الف –توبه- توبه
  ب- ایمان-ایمان
  ج- توبه- ایمان
  د- ایمان - توبه
  32
 • 15-قرآن، شب قدر را ............... نامیده است.
  33
 • *
  الف – شب احیاء
  ب- لیله مبارکه
  ج- لیله التقرب
  د- لیله متبرّکه
  34
 • 16-بهترین دعاها برای استجابت کدامند؟
  35
 • *
  الف- براي زیادتی معرفت و نورانیت قلب، پاکی و صفاي باطن
  ب- برای حسن عاقبت و توفیق در کارهاي خیر و کسب ثواب
  ج- برای تخلّق به اخلاق حمیده، انجام وظایف اسلامی، طلب مغفرت و آمرزش و تقرّب به درگاه باري تعالی
  د- همه موارد
  36
 • 17-مهمترین برکات دعاهاي مأثوره (داعاهای که از معصوم علیه‌السلام رسیده باشد) این است که :
  37
 • *
  الف- عذرخواهی و پوزش طلبی را به بندگان گناهکار یاد می دهد
  ب- باعث تصفیه ارواح می شود
  ج- باعث می شود انسان در صف نیکوکاران و خداپرستان قرار گیرد
  د- ناراحتی هاي درونی را کاهش می دهد
  38
 • 18-حکمت پنهان بودن شب قدر چیست؟
  39
 • *
  الف- عذرخواهی اگر این شب شناخته شود، بسیاري از مردم به عبادت در آن اکتفا کرده و از فیض توجه و دعا در سایر شب ها باز می مانند
  ب- مؤمنان در تمام شب هایی که طرف احتمال است به ذکر الهی و توبه اشتغال می ورزند و از برکات و ثواب هاي بیشتري مستفیض شده و به واسطه تمرین زیادتر، ملکات فاضله در آن ها راسخ تر می شود
  ج- مسلمانان تمام شب هاي ماه رمضان یا لااقل این سه شب را در عبادت و پرستش خداي تعالی و تلاوت قرآن و آموختن معارف، حقایق و تعالیم آن بیشتر اهتمام نمایند
  د- همه موارد
  40
 • 19-بهترین نمایه اسلام از اسلام را در کدام آینه می توان مشاهده نمود:
  41
 • *
  الف- قرآن و سنّت
  ب- در سیره رفتار و گفتار و کردار پیشوایان دین
  ج- در سلوك مجاهدین و مسلمانان صدر اسلام
  د- همه موارد
  42
 • 20-یگانه عامل و علّت انحطاط مسلمانان چه می باشد؟
  43
 • *
  الف- جهل آنان به مفاهیم اسلامی و دوري از روح اسلام
  ب- درك نکردن واقع دین و توحید و ایمان به شهادتین
  ج- سستی در دعا و تقرب به درگاه الهی
  د- مورد الف و ب
  44
 • 21-از نظر پیامبر اکرم (ص) بهترین اعمال در این ماه چیست؟
  45
 • *
  الف- انتظار فرج
  مب- پارسایی از حرام
  ج- عبادت کردن
  د- صلحه ارحام
  46
 • 22-انجام چه عملی در ماه مبارک رمضان باعث سبک شدن گناهان سنگین می شود؟
  47
 • *
  الف- افطاری دادن
  ب- خواندن نماز
  ج- دست بر سر یتیم کشیدن
  د- طول دادن سجده
  48
 • 23-این خطاب حکیمانه خدا (یا ایها الذین آمنو) مورد توجه چه کسانیست؟
  49
 • *
  الف- کفار
  ب- مسلمانان
  ج- منافقین
  د- مومنین
  50
 • 24-از مضمون این آیه قرآنی "شَهْرُ رَمضان الذیِ انزِلَ فيهِ القُْرْآنُ" چه چیزی را متوجه می شوید؟
  51
 • *
  الف- واجب بودن نماز
  ب- نازل شدن قرآن کریم در این ماه
  ج- واجب بودن روزه
  د- وجوب امر به معروف و نهی از منکر
  52
 • 25-فضیلت قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان مصادف با.....................
  53
 • *
  الف- کفّاره گناهان و پرده از آتش و امان از عذاب الهی است
  ب- قرائت هر آیه، ثواب صد شهید و به تلاوت هر سوره، ثواب پیغمبر مرسل نوشته می شود
  ج- قرائت یک آیه قرآن پاداش ختم قرآن در ماه هاي دیگر را دارد
  د- همه موارد
  54
 • 26- این آیه ]....لعلکم تتقون[ اشاره به چه چیزی دارد؟
  55
 • *
  الف- اشاره به لطف و عنایت و دلجویی از بنده خداست
  ب- اشاره به فواید بزرگ ریاضتی، روحانی و معنوی روزه است
  ج- اشاره به این که هر کجا عامل ایمان وجود داشت متن قانون اجرا می شود
  د- اشاره به درک ثواب و کسب اخلاق حمیده و صفات ملکوتی است
  56
 • 27- در سراسر قرآن آیات بسیاري بشر را دعوت به ....... کرده است
  57
 • *
  الف- علم و تحقیق و کاوش و تلاش براي رفع حجب و پرده ها کرده
  ب- ترک عمل به احکام دین و آزادی بی حد و حصر
  ج- مال اندوزی و ثروت
  د- نوعدوستی و خرافه و بت پرستی
  58
 • 28- در اصطلاح علمای علم اخلاق "وجدان" چیست؟
  59
 • *
  الف- در نهاد انسان یک نیروی ملکوتی و آسمانی است که او را به کارهای نیک تشویق و از کارهای بد باز می دارد
  ب- وجدان تنها محکمه ای است که نیاز به قاضی ندارد
  ج- تنها نیرویی که با انجام کارنیک، شاد و خوشحال و با کار بد و عمل زشت پشیمان می شود
  د- هر سه مورد صحیح می باشد
  60
 • 29- چه نوع دعایی از بهترین دعاها محسوب می شود.
  61
 • *
  الف- دعایی که موافق مصلحت دعا کننده باشد
  ب- دعایی که برای زیادتی معرفت و نورانیت قلب پاکی و صفای باطن، حسن عاقبت و توفیق در کار های خیر
  ج- دعایی که از خداوند برای دیگران بلا و گرفتاری طلبت کنیم
  د- دعایی که جنبه تربیتی داشته و تکمیل کننده بصیرت و معرفت است
  62
 • 30- از نظر مولف "دعا" چگونه تعریف شده است
  63
 • *
  الف- دعا وسیله تهذیب باطن و نشان از شعور دعا کننده بر فقر و نیازیش به خدا و باعث رسوخ صفت تواضع می گردد.
  ب- دعا یعنی صدا زدن و مدد خواستن در حل مشکلات از خالق خود
  ج- دعا ابزاری برای درک بهتر انسانیت است
  د- دعا بهترین وسیله ارتباطی مخلوق با خالق است
  64