آشنایی با معاونت و دفاتر

دانشگاه آزاد اسلامی، به مثابه بزرگترین دانشگاه حضوری جهان با وقوف به نقش فرهنگی نهاد دانشگاه در توسعه فرهنگی، نه تنها توسعه فرهنگی در نظام دانشگاهی را در امری بنیادین در توسعه علمی می داند، که در افقی بلندتر، این موضوع را در خدمت توسعه فرهنگی واجتماعی ایران اسلامی فرض کرده است. بر این اساس، وفق منویات مقام معظم رهبری، سند دانشگاه اسلامی، سند مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور ومنویات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۲ پس از تغییر مدیریت پیشین، توجهی ویژه به حوزه فرهنگی واجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت و بر مبنای افق های مصرح در اسناد بالادستی یادشده، مجموعه ای از ارزش های محوری، اهداف راهبردی و عملیاتی را پیش روی حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قرارداد و چشم انداز ویژه ای برای نیل به اهداف و راهبردها پدید آمد.

حوزه فرهنگی واجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، طی سال های ۹۳ و ۹۴ با رجوع به اسناد بالادستی در سطوح ملی و سازمانی برای حصول به برنامه‌ای واقع‌گرایانه با توجه به شرح وظایف، اهداف و نیز در پرتو مشورت و همکاری فعالان فرهنگی و اجتماعی در واحدهای مختلف دانشگاه پس از ارزیابی موقعیت و شرایط کنونی مدیریت امور فرهنگی موجود در آنها، به گونه‌ای حرکت کرد که ضمن نتیجه بخش کردن فعالیت‌ها برای همه کنشگران عرصه فرهنگ اعم از دانشجویان، اعضا هیات علمی، کارمندان و خانواده های ایشان، ثمره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در تمامی عرصه های آموزشی، پژوهشی و غیره دانشگاه در سه قالب اساسی طرح های زیربنایی؛ ساماندهی و تشکیلات و اقدامات عملیاتی متجلی شود.

در این راستا ضمن تغییر و ساماندهی کمی و کیفی در ساختار تشکیلاتی و سازمانی مبنی بر توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی حوزه، فعالیت های خود را همگام با زمان و با رویکرد تحقق اهداف هشت گانه راهبردی دانشگاه شامل: ۱. دین و اخلاق ۲. امام خمینی (ره) ۳. انقلاب و رهبری ۵. فرهنگی و هنری ۶-. کانون‌ها و باشگاه‌ها ۷. سیاحت و گردشگری ۸-. مشاوره فرهنگی و توسعه مشارکت اجتماعی. فعالیت حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در یکی از سه بستر طرح های زیربنایی؛ ساماندهی شده و تشکیلات و اقدامات عملیاتی تقسیم بندی و به انجام رسیده است. این مهم پس از اجرایی شدن برنامه تجمیع ۲، به هم افزایی توان اجرایی حوزه فرهنگی منجرشد و با یگانه شدن حوزه فرهنگی و دانشجویی عملکرد معاونت در افق نوینی متبلور شده است.

حوزه دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی‌به لطف خدا وکوشش شبانه‌روزی و مدیریت خلاق و دلسوز آن و همکاری‌های بی شائبه مدیران، اعضای هیأت علمی‌ و کارکنان متعهد با گذشت زمانی بیش از سی سال به بزرگترین دانشگاه حضوری جهان تبدیل شده است. دانشگاه آزاد اسلامی‌ در کنار ایفای نقش اساسی در فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی و فرهنگی در عرصه‌های داخلی و بین المللی همواره ارائه بهینه خدمات دانشجویی را مورد توجه بوده که این اداره کل عهده دار این مسئولیت مهم می‌باشد.

اداره کل خدمات دانشجویی

اداره کل امور دانشجویی عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان شناختی و اجتماعی دانشجویان و نقل و انتقالات دانشجویی و ارائه خدمات به آنان است. نظارت برحسن اجرای آیین نامه‌ها و ضوابط اجرایی واحد‌های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و جلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی‌های کلی در مسائل امور رفاهی، فوق برنامه، مشاوره، نقل و انتقال دانشجویان و... از دیگر وظایف این دفتر می‌باشد. از طرفی با توجه به قداست علم و اخلاق در محیط‌های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلام، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو اعم از دانشجویان داخل یا خارجی باشد، خودداری نماید. لذا رسیدگی و نظارت بر جرائم عمومی ‌دانشجو به عهده‌ی کمیته انضباطی است.