کانونهای فرهنگی

ردیف

نام کانون

دبیر

دانشکده

۱

شعر و ادب

حسام الدین برزگران

مجتمع فنی و مهندسی

۲

تئاتر

نوید حاجی شفیع‌ها

مجتمع فنی و مهندسی

۳

مهدویت

محمد حبیبی

مجتمع فنی و مهندسی

۴

فرهنگ گستران

نوید خان محمدی

مجتمع فنی و مهندسی

۵

کارآفرینی

علی کارگر

مجتمع فنی و مهندسی
۶

فرهنگ و هنر

امیرحسین جناتی

صنایع

۷

عفاف و حجاب

ستاره سادات بشارت زاد

مجتمع فنی و مهندسی

۸

جرعه نور ثنا نصیری مقدم مجتمع فنی و مهندسی

۹

تصمیم و اقدام

محمدحسین امانی

مجتمع فنی و مهندسی

۱۰

تئاتر

محمدامین مسروریان

هنر و معماری

۱۱

عکس

امیررضا زندی مجتمع فنی و مهندسی
۱۲ قرآن وعترت ملیکا رسولی مجتمع فنی و مهندسی
۱۳ نشاط وسلامتی کربلایی اسماعیلی

مجتمع فنی و مهندسی

۱۴ تئاتر کیانا عسگری

مجتمع ولیعصر

۱۵ فیلم مهرداد پیروز

مجتمع فنی و مهندسی

۱۶ ترویج کارآفرینی علی خورسند دلچه مجتمع ولیعصر
۱۷ فیلم و تئاتر محمدحسین ترابیان مجتمع فنی و مهندسی
۱۸ خیریه دانشجویی سیاوش ربیعی مجتمع فنی و مهندسی
۱۹ بهداشت و سلامت زهرا قلعه جوقی اصل مجتمع فنی و مهندسی
۲۰ قران و عترت عباس فتوت مجتمع فنی و مهندسی