کانونهای فرهنگی

ردیف

نام کانون

دبیر

دانشکده

۱

فیلم و عکس

مهرداد پیروز

فنی

۲

شعر و ادب

حمیدرضا اسدی پور

فنی

۳

تئاتر

نوید حاجی شفیع ها

فنی

۴

مهدویت

امیر رضایی

فنی

۵

فرهنگ گستران

نوید خان محمدی

فنی

۶

آواها و نواها

محمدرضا ضیائیان

فنی

۷

هلال اهمر

مهدی سامانی پور

فنی

۸

فرهنگ و هنر

امیرحسین حیات

صنایع

۹

عفاف و حجاب

بهاره قرآنی

صنایع

۱۰

فیلم و تئاتر

محمدحسین ترابیان

صنایع

۱۱

فرهنگ و هنر

علیرضا نوری، مرضیه خدارحمی

مدیریت

۱۲

شهروند مسئول

امیرمحمد مسلمی

مدیریت

۱۳

تئاتر

علی نورانی

هنر و معماری

۱۴

فیلم و عکس

پویا نیک آذر

روانشناسی

۱۵

شعر و ادب

اشکان قانع

روانشناسی

۱۶

نشریات

نیما کلاهی

صنایع