کانونهای فرهنگی

ردیف

نام کانون

دبیر

دانشکده

۱

فیلم

مهرداد پیروز

فنی

۲

شعر و ادب

حمیدرضا اسدی پور

فنی

۳

تئاتر

نوید حاجی شفیع ها

فنی

۴

مهدویت

امیر رضایی

فنی

۵

فرهنگ گستران

نوید خان محمدی

فنی

۶

آواها و نواها

محمدرضا ضیائیان

فنی

۷

هلال اهمر

مهدی سامانی پور

فنی

۸

فرهنگ و هنر

آقای جناتی

صنایع

۹

عفاف و حجاب

زهره عسگری

صنایع

۱۰

فیلم و تئاتر

محمدحسین ترابیان

صنایع

۱۱

فرهنگ و هنر

علیرضا نوری،

مدیریت

۱۲

شهروند مسئول

امیرمحمد مسلمی

مدیریت

۱۳

تئاتر

مسروریان

هنر و معماری

۱۴

فیلم و عکس

پویا نیک آذر

روانشناسی

۱۵

شعر و ادب

اشکان قانع

روانشناسی

۱۶

نشریات

نیما کلاهی

صنایع

۱۷

عکس

آقای زندی فنی
۱۸ سینما وتئاتر مهدی کاتب صفا

مدیریت

۱۹ قرآن وعترت عباس فتوت

حقوق

۲۰ نشاط وسلامتی کربلایی اسماعیلی

فنی

۲۱ تئاتر کیانا عسگری

علوم تربیتی وروانشناسی

۲۲ شهروند مسئول مریم باقری

حقوق

۲۳ عفاف وحجاب سارا رزم

فنی