شرایط دریافت دانشنامه

شرایط دریافت دانشنامه

  1. ارائه اصل کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)
  2. ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت
  3. فارغ التحصیلان مشمول با ارائه برگ سبز نظام وظیفه – گواهی اشتغال به تحصیل مقطع بالاتر – گواهی اشتغال به خدمت شاغلین نیروهای مسلح – نامه اشتغال به خدمت سربازی
  4. ارائه اصل گواهینامه موقت
  • توجه به نکات الزامی می باشد
  • تحویل مدرک تنها به فرد فارغ التحصیل یا کسانیکه از ایشان وکالتنامه محضری داشته باشند امکان پذیر می باشد. (ارائه مدارک وکیل و موکل الزامی است)
  • تحویل مدرک فارغ التحصیلی و اصل مدرک پایه به دانشجو منوط به تسویه حساب کامل با دانشگاه می باشد.
  • ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات فقط از طریق دبیرخانه ستاد امکان پذیر می باشد و تحویل به شخص فارغ التحصیل امکان پذیر نمی باشد.