ارتباط با معاونت و مدیران

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب حیدری دستجردی

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرکل امور دانشجویی:

آقای دکتر محمود مدرسی

 

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی:

آقای دکتر محمد نصرالله نیا

 

مدیر امور دانش آموختگان: