ارتباط با معاونت و مدیران

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد کهندل

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

 

 

 

 

moavenat_farhangi@azad.ac. ir

صفحه شخصی

مدیرکل امور دانشجویی:

 

 

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی:

آقای دکتر روح الله دارایی

 

مدیر امور دانش آموختگان: