ارتباط با معاونت و مدیران

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد کهندل

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

 

 

 

 

moavenat_farhangi@azad.ac. ir

صفحه شخصی

مدیرکل امور دانشجویی:

آقای دکتر محمود مدرسی

 

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی:

آقای دکتر محمد نصرالله نیا

 

مدیر امور دانش آموختگان: