ارتباط با معاونت و مدیران

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب حیدری دستجردی

رشته تحصیلی: معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه: استادیار

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست اداره کل امور دانشجویی:

آقای دکتر ماشااله ولیخانی دهاقانی

 

 

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی:

آقای محمدرضا مه آبادی